Toppturer Sogn

18 Apr

Toppturer Sogn:

Dag 1: Syngesandsnipa, 1300hm + Opp til Flatbrehytta 900hm

Dag 2: Tyskernipa: 400hm + Nystøseggi: 1500hm

Nærmere info følger (muligens)